• Svečiai viso buvimo poilsio namuose metu privalo dėvėti riešo juosteles. Asmenys be juostelių išprašomi  iš poilsio namų teritorijos.
 • Tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys, globojantys asmenys atsako už vaikų saugumą ir elgesį.
 • Kambaryje gali apsistoti tik tie svečiai už kuriuos sumokėta.
 • Poilsio namai nepriima gyvūnų, atvykus su gyvūnais poilsio namai turi teisę nepriimti. Nustačius apsigyvenimo su gyvūnu faktą, svečias iškeldinamas nedelsiant ir privalo sumokėti papildomą valymo dėl gyvūno mokestį 100 Eur.
 • Svečias gyvenimo poilsio namuose metu turi saugoti poilsiavietės turtą, laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių ir sanitarinių reikalavimų.
 • Už dingusį ar sugadintą poilsio namų turtą materialiai atsako rezervavęs ir, ar su naudojimosi taisyklėmis susipažinęs ir pasirašęs asmuo; turtas yra įkainojamas, jo vertė įtraukiama į užsakovo apmokamą sąskaitą. Sąskaitą atsakingas asmuo privalo apmokėti nedelsiant.
 • Išsinešti iš pastato ir teritorijos daiktus priklausančius poilsio namams yra draudžiama.
 • Stumdyti, pernešti baldus esančius kambaryje ar kituose poilsio namų erdvėse be administracijos leidimo draudžiama.
 • Draudžiama naudoti atsineštus elektros prietaisus, kurių elektrinė galia viršija 150 W.
 • Rūkyti kambariuose ir kitose uždarose poilsio namų patalpose draudžiama. Nustačius rūkymo atvejį svečias iškeldinamas nedelsiant ir privalo sumokėti papildomą valymo dėl rūkymo mokestį 100 Eur.
 • Nepalikite vertingų daiktų kambaryje, patariame juos atiduoti saugoti. Už dingusius vertingus svečių daiktus administracija neatsako.
 • Jūsų saugumui užtikrinti, prašome: išeidami iš kambario įsitikinkite, kad durys ir langai sandariai uždaryti. Savo kambario raktą visada turėti su savimi. Jei pametėte savo kambario raktą, kreipkitės į registratūrą (rakto ir cilindro keitimas nuo 30 Eur).
 • Į bendro naudojimo patalpas ir kambarius draudžiama įsinešti ir laikyti dviračius, paspirtukus, burlentes ar kitus stambius (virš 50 cm nors vienas ilgis) daiktus.
 • Bendro naudojimo patalpose draudžiama vartoti maisto produktus, gėrimus, alkoholį ir kt., kurie įsigyti ne poilsio namuose. Administracijai paprašius svečias turi pateikti įsigijimo dokumentą.
 • Draudžiama kambaryje priimti svečius vėliau 21:00 val. Svečiai, pasiliekantys poilsio namų kambaryje po 21:00 val., privalo įsiregistruoti Turizmo įstatyme nustatyta tvarka ir sumokėti už apgyvendinimą.
 • Ramybės valandos nuo 22:00 val. iki 8:00 val.

Svečiai privalo laikytis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų, nesilaikantys šių taisyklių, iškeldinami ir privalo atlyginti visą dėl jų netinkamo elgesio poilsio namų patirtą žalą bei kompensuoti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius